Kroatianpaimenkoira-juttupalsta /
Croatian Sheepdog Message Board

Juttujen otsikot Vain juttujen alkuotsikot Lähetä uusi juttu

Subjects of messages Only starting subjects of messages Send the new message

Voit kirjoittaa täällä suomeksi tai englanniksi. Tämä juttupalsta on kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kroatianpaimenkoirista. Voit kysellä, kommentoida, onnitella, kertoa tuloksista jne. Sana on vapaa!

You can write here in English or Finnish. This message board is for all people who are interested in Croatian sheepdogs. You can make questions, comment, gratulate, tell results, link pictures etc, anything that comes to your mind. Word is free!

----------------------------------------------------------------------

Valitse listasta luettava juttu / Select the message

Lähetä uusi juttu / Post a New Message


Last modified: Sun Jan 8 02:55:45 EET 2006