Re: Sääntömuutokset kokouksessa - - ohjaajan palaaminen lähtöön


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Vanha kilpailija , Lokakuun 3, 2012 kello: 21:30:53
----------------------------------------------------------------------

Re: Sääntömuutokset kokouksessa - - ohjaajan palaaminen lähtöön

Vastineena juttuun: Re: Sääntömuutokset kokouksessa - - ohjaajan palaaminen lähtöön, jonka kirjoitti: HÄH! , Lokakuun 3, 2012 kello: 11:42:53:

» Ote hylkäämisperusteista.
» KILPAILUSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN
» Agilitytuomarin on hylättävä kilpailusuoritus seuraavissa tapauksissa:
» • koirakko aloitaa kilpailusuorituksen ennen lähtölupaa,
» • koiralla on kilpailusuorituksen aikana kaulain,
» • ohjaaja pitää kädessään jotakin,
» • ohjaaja asettaa koiran lähtöalueelle sen jälkeen, kun 
» ajanotto on käynnistynyt, ellei agilitytuomari toisin määrää,
» • koira kieltäytyy kolmannen kerran,
» • koira suorittaa esteet väärässä suoritusjärjestyksessä,
» • koira jättää esteen suorittamatta,
» • koira aloittaa esteen suorituksen väärästä suunnasta,
» • koira tai ohjaaja rikkoo esteen niin, e(ei sitä voi 
» enää suorittaa,
» • ohjaaja menee esteen alta, sen yli tai muulla tavalla 
» suorittaa estettä,
» • ohjaaja käynnistää pöydän elektronisen ajanoton,
» • koira pysähtyy radalla ohjaajan keskeyttäessä 
» suorituksen, ellei agilitytuomari toisin määrää,

Olen pitkään ihmetellyt kontaktipinnalla seisottamista. Eikö se ole koiran pysähtymistä?
Eikö siitäkin pitäisi tulla hylkäys?


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]