Re: Sääntömuutokset kokouksessa - - ohjaajan palaaminen lähtöön


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti HÄH! , Lokakuun 3, 2012 kello: 19:16:15
----------------------------------------------------------------------

Re: Sääntömuutokset kokouksessa - - ohjaajan palaaminen lähtöön

Vastineena juttuun: Re: Sääntömuutokset kokouksessa - - ohjaajan palaaminen lähtöön, jonka kirjoitti: ohi , Lokakuun 3, 2012 kello: 13:06:30:

ohi kirjoitti:
» HÄH! kirjoitti:
» »
» » Siis mä en ymmärrä tällaista soveltamista. Suomi on säädösten luvattu maa. Jos jotakin ei ole erikseen kielletty, on se sallittua. No, ei aina, mutta ko. tapauksessa ona. Jos kaikki kallistuu, ja oletetaan, että kilpailijalta voidaan vaatia tiettyjä kriteereitä hänen voidakseen osallistua kilpailuun, eikö tasapuolisesti vaatimusten täyttyminen tuo myös oikeuksia. Näkemykseni mukaan tässä oikeus on se, että voi luottaa sääntöjä noudatettavan sellaisen henkilön kuin tuomarin taholta. Valitettavasti tuomarilta vaaditaan parempaa osaamista kuin muilta.

» » Ote hylkäämisperusteista.
» » KILPAILUSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN
» » Agilitytuomarin on hylättävä kilpailusuoritus seuraavissa tapauksissa:
» » • koirakko aloitaa kilpailusuorituksen ennen lähtölupaa,
» » • koiralla on kilpailusuorituksen aikana kaulain,
» » • ohjaaja pitää kädessään jotakin,
» » • ohjaaja asettaa koiran lähtöalueelle sen jälkeen, kun 
» » ajanotto on käynnistynyt, ellei agilitytuomari toisin määrää,
» » • koira kieltäytyy kolmannen kerran,
» » • koira suorittaa esteet väärässä suoritusjärjestyksessä,
» » • koira jättää esteen suorittamatta,
» » • koira aloittaa esteen suorituksen väärästä suunnasta,
» » • koira tai ohjaaja rikkoo esteen niin, ettei sitä voi 
» » enää suorittaa,
» » • ohjaaja menee esteen alta, sen yli tai muulla tavalla 
» » suorittaa estettä,
» » • ohjaaja käynnistää pöydän elektronisen ajanoton,
» » • koira pysähtyy radalla ohjaajan keskeyttäessä 
» » suorituksen, ellei agilitytuomari toisin määrää,
» » • koira tekee tarpeensa kilpailusuorituksen aikana,
» » • koira karkaa kilpailukehästä,
» » • koira näykkii ohjaajaa jatkuvasti kilpailusuorituksen aikana,
» » • koira ei ole ohjaajan hallinnassa tai
» » • koirakko ylittää enimmäisajan.

» Katsokaa se Agilitytuomarit ry:n ohje lähdön viivyttelystä. Kyllä ainakin minulle on selvää, ettei lähtöön voi palata, jos ohjaaja on jo 1. esteen ohittanut. Näin olen myös opettanut koulutettavillenikin. Jos lähtöön palaa, niin sitten se on hyl. Kisoissa kisataan ja treeneissä treenataan.

Sanni on oikeassa. Eikö tuomarin ohjeet ole tarkoitettu tuomarille eikä kilpilijalle? Miksi niistä pitäisi muiden mitään tietää? Enkä ymmärrä, kuka älypää tekee noin ristiriitaisia ohjeita, eivät huomaa verrata sääntötekstejä ristiin.

Ja miksi agilitysäännöt on ylipäätään tehty, jos jokainen voi lisätä omia sääntöjä sieltä, mistä keksii?


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]